Műszaki elvárások

Műszaki szakmai elvárások

A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét. Mind a 2.1.1, mind a 2.1.2 pont esetében a napelem-panelek mindazon épület tetőszerkezetére helyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés. A napelem lapostetőre történő elhelyezése elfogadott, talajra telepítés nem támogatható. Kizárólag olyan levegő-levegő hőszivattyúk számolhatók el, amelyek szezonális COP (SCOP) értéke +2 °C külső és +20 °C belső hőmérséklet mellett az alábbi feltételt teljesíti:

  • 6 kW névleges fűtőteljesítményig a SCOP értéke legalább 4,1;
  • 6,1 kW névleges fűtőteljesítmény felett a SCOP értéke legalább 3,8.

Kizárólag olyan levegő-víz hőszivattyúk számolhatók el, amelyek COP értéke +7 °C külső hőmérséklet és 30/35 fokos fűtési vízhőfok mellett legalább 4,8.

műszaki feltételek

Az akkumulátoros energiatárolónak, illetve az energiatárolóval szerelt napelemes rendszernek az alábbi minimális műszaki feltételeknek kell megfelelni:
 rendelkeznie kell saját akkumulátor menedzsment rendszerrel (BMS);
 minimum 10 év vagy 6000 töltési-merítési ciklus élettartam;
 moduláris felépítés;
 az inverterrel közösen alkotott rendszer legyen alkalmas külső (az ingatlan tulajdonosától független) szabályozó jel fogadására és végrehajtására.
A beépítésre kerülő villamosenergia tárolót az ingatlanban lakó háztartás általános (a fűtésen kívüli) villamosenergia fogyasztására szükséges optimalizálni. Hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése jelen pályázat keretében nem támogatható.

Felhívjuk a figyelmet a beépítendő építési termékek esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásaira.
Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges a 2.1.1 – 2.1.2 pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve szén-dioxid csökkenést eredményező munkák megvalósításához. Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, tekintettel a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU rendeletre, melyek 2016. július 1. napja után is forgalomba hozhatók.

Rendeletek

A 2018. január 1. napját követően beépítésre kerülő berendezéseknek meg kell felelnie a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló a 2015/1188 rendeletnek. A beruházás megvalósításával az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rendelet) meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek.
Kizárólag olyan hőszivattyúk beszerzése támogatható, melyek F-gáz tartalma alacsony ÜHG kihatású (GWP értéke legfeljebb 700).

Külön helyrajzi számon található ikerházak, sorházak esetén napelem rendszer úgy helyezendő el, hogy annak semmilyen eleme sem nyúlhat át más helyrajzi szám / albetét alá eső épületrészre. Ellenkező esetben a pályázathoz benyújtandó az érintett, határoló szerkezettel (pl.: falfelülettel), vagy tetőszerkezettel kapcsolódó épületek tulajdonosainak beruházáshoz történő hozzájárulása.

Épületbővítéssel, átalakítással vagy átépítéssel egyidejűleg kizárólag abban az esetben támogathatók beruházási tevékenységek, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan az épületrésszel együtt is megfelel a támogathatósági feltételeknek, illetve a kiállított számlák teljes mértékben elkülöníthetők a bővítés, átalakítás költségeitől. A bővítésre vonatkozó költségek nem támogathatóak! Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál. A pályázat benyújtását követően a pályázat tartalmi elemeinek indokolatlan változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe

Hozzászólások lezárva.