Műszaki elvárások

Műszaki szakmai elvárások

A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét. Ha ez túllépésre kerül, úgy az elszámolható költség összege arányosan csökkentésre kerül a 20% feletti különbözet mértékében.

Amennyiben a beruházással érintett ingatlanban található összes fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáró megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, illetve a fűtési csőhálózat, azok szerelvényei, illetve a hőleadók alkalmasak az új hőtermelő berendezés fogadására, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem elszámolható.

Hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése jelen pályázat keretében támogatható.

Felhívjuk a figyelmet a beépítendő építési termékek esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásaira.

Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az 2.1.. – 2.1.2 pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve szén-dioxid csökkenést eredményező munkák megvalósításához

FIGYELEM! Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatók, melyek egyértelműen megfelelnek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltaknak.

Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, tekintettel a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU rendeletre, melyek 2016. július 1. napja után is forgalomba hozhatók.

A 2018. január 1. napját követően beépítésre kerülő berendezéseknek meg kell felelnie a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló a 2015/1188 rendeletnek.

A beruházás megvalósításával az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben

 

(továbbiakban: TNM rendelet) meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek.

Kizárólag olyan hőszivattyúk beszerzése támogatható, melyek F-gáz tartalma alacsony ÜHG kihatású (GWP értéke alacsony).

FIGYELEM! Külön helyrajzi számon található ikerházak, sorházak esetén napelem rendszer kizárólag úgy helyezendő el, hogy annak semmilyen eleme sem nyúlhat át más helyrajzi szám alá eső épületrészre. Ellenkező esetben a pályázathoz benyújtandó az érintett, határoló szerkezettel (pl.: falfelülettel), vagy tetőszerkezettel kapcsolódó épületek tulajdonosainak beruházáshoz történő hozzájárulása.

Épületbővítéssel, átalakítással vagy átépítéssel egyidejűleg kizárólag abban az esetben támogathatók beruházási tevékenységek, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan az épületrésszel együtt is megfelel a támogathatósági feltételeknek, illetve a kiállított számlák teljes mértékben elkülöníthetők a bővítés, átalakítás költségeitől. A bővítésre vonatkozó költségek nem támogathatóak!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat kiállításától számított 6 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál.

Hozzászólások lezárva.