napelem pályázat

Lakossági napelem pályázat

A lakossági napelem pályázat támogatási keret régiónként kerül megosztásra, jövedelem alapján. A napelem pályázat lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeket megújuló energiaforrással lássák el. A felújított ingatlan a beruházást követő 3. év végéig csak a Lebonyolító szerv jóváhagyásával adható el.

Az új lakossági napelem pályázat részletei még nem ismertek. Reményeink szerint megnövelt keretösszeggel kerül majd kiírásra, így még több pályázónak lesz lehetősége korszerűsíteni. Újra lehetőség nyílik az ingatlan energetikai korszerűsítésére. Az új, 2023-as lakossági napelemes pályázat feltételei, részlei és pontos dátuma egyelőre még nem ismertek, a SZJA bevallási adatok beérkezése és feldolgozása után várható.

A lakossági napelem pályázatra a jelentkezéseket továbbra is fogadjuk. Az SI Energy Kft. a napelem pályázat regisztrált kivitelezője. Országos kivitelezés jelentkezés, ajánlatkérés.

Módosult a lakossági napelem pályázat

2023.04.27-én módosult a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című (RRF-6.2.1 kódszámú) felhívás. A cél, hogy egyszerűsítse az ügyintézést, valamint gyorsítsa a pályázati pénzek kifizetését. A leglényegesebb változás a mérföldkövek egyszerűsítése. Ennek keretében már csak a projekt megvalósulásának a végső határideje lett meghatározva a támogatói okirattól számított 20 illetve 26 hónapban. Külön a kivitelezési tételeké (nyílászáró, akkumulátor, napelem stb) nem. A teljes változásjegyzék tartalmaz minden módosítást.

A lakossági napelem pályázat vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a Támogatói Okirat szerinti projekt megvalósítás esetén nem kell visszafizetni. Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend. A napelem támogatás az elszámolás elfogadását követően, a Pályázó, vagy az általa kiválasztott Kivitelező részére kerül folyósításra a Pályázó által kiválasztott finanszírozási mód függvényében. A pályázat megvalósítása során szállítói és / vagy támogatási előleg igényelhető. A napelem támogatás kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et. A támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek.

Napelem pályázat

napelem pályázat

napelem pályázat

A lakossági napelemes pályázat feltételei könnyen teljesíthetőek. A napelem pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése. Elnyerhető támogatás maximum bruttó 2.900.000 Ft. 

  • tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Elnyerhető támogatás bruttó 11.300.000 Ft.

A megújuló energia termelési kapacitásról egyszer, a projekt záráskor szükséges adatot szolgáltatni. Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. Napelemet nem lehet palatetőre szerelni. Sokan szeretnének részt venni az ingyenes napelem pályázatban. A napelemek, amikor felkerülnek a tetőre a palákat meg kell fúrni, és valószínűleg eltörnek. Nem kell sokat várni, beázik majd a napelemek alatt is, itt nem is lehet kijavítani, hiszen szakszerűen csak kívülről lehetséges a palát javítani. Az érintett tetőfelületet, tetősíkot, de minimum a napelemmel fedendő tetőfelületet feltétlenül szükséges vízzáró és nem sérülékeny héjazattal ellátni. A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Napelem támogatás

A napelem támogatásra jogosultak a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek). A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Pályázható maximális összegek

A pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt
bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

Munka megnevezésePályázható összeg
1 kWp napelem rendszer költsége485.645.-Ft
1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés)96.400.-Ft
villanyóra költsége289.200.-Ft
villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz316.992.-Ft
energetikai tanúsítvány készítése24.720.-Ft/db
nyílászárók87.300.-Ft/m2
nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg2.400.750.-Ft
akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh1.916.956.-Ft
akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh2.949.061.-Ft
levegő – levegő hőszivattyú szett1.148.067.-Ft
levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj):2.296.134.-Ft
levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel2.247.476.-Ft
fűtőpanel 1 db (beszereléssel)80.157.-Ft
fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban140.915.-Ft
zárt rendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése122.511.-Ft
energetikai terv készítése333.375.-Ft

Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.
Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:
a) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
b) hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,
c) energetikai tanúsítvány készítése,
d) akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembe helyezése,
e) nyílászárók cseréje,
f) generálkivitelezés, továbbá
g) kötelező tájékoztatás biztosítása.

A kivitelezést és a kivitelezési tervek elkészítését, továbbá a kötelező tájékoztatás biztosítását kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező végezheti, így az erre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére. A kivitelezői regisztrációs lista folyamatosan bővül. Energetikai tervezés végzéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Napelem támogatás igénylők köre, jövedelem előírás

A napelem támogatásra a jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének, a jövedelemmel rendelkező főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

Tehát a beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme osztva, beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek számával, ez az összeg nem haladhatja meg a 4.850.000.-Ft-ot. Vagyis a jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosokkal nem lehet osztani.

A katás jövedelem is figyelembe vehető és a nyugdíj is. Nem támogatható, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn.

Milyen épületekre igényelhető a napelemes pályázat?

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a napelem támogatás megvalósítását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

  1. családi házra;
  2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
  3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult. További feltételek és kivételek

Napelem pályázat regisztrált kivitelező

Az SI Energy Kft. regisztrált kivitelező. Az ország bármely pontján vállaljuk a generálkivitelezést (összes tevékenységet). A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés. A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására.

A napelemes pályázat benyújtásának módja

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
A pályázat kitöltő felülethez való hozzáférés feltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét. Szerződés, illetve jelen bekezdésben leírt adóazonosító rögzítés hiányában a pályázat benyújtási felület nem érhető el. Csak azok a Vállalkozási szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs listára történő felvételét követően írtak alá.

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot (1. számú melléklet), a kérelemben megadott adatok ezen dokumentum segítségével hitelesíthetők.

A nyilatkozatot az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie és pályázathoz csatolni. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon érhető el. Minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni és pályázathoz csatolni.

A véglegesített kérelemhez mellékelendő a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített digitalizált nyilatkozat. Ezt követően a kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtandó be a kérelem. Az elektronikusan hitelesített nyilatkozatot nem szükséges kinyomtatni, illetve papír alapon is aláírni.
A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés minősül. A pályázatbenyújtás teljes részletes, képekkel illusztrált segédlete külön
dokumentumban kerül közzétételre a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon, illetve a
Lebonyolító szerv ÉMI Nonprofit Kft honlapján: www.emi.hu. Forrás: https://napelem.palyazat.gov.hu/

Hozzászólások lezárva.