napelem pályázat

Lakossági napelem pályázat

A napelem pályázat támogatási keret régiónként kerül megosztásra a lakosságaránnyal korrigált egy főre jutó nettó jövedelem alapján. Az első beadás várhatóan 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten. Jelenleg még csak a pályázat tervezett elérhető. A tervezetben szerepel, hogy a felújított ingatlan a beruházást követő 3. év végéig csak a Lebonyolító szerv jóváhagyásával adható el.

A napelem pályázati támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén nem kell visszafizetni. A támogatás az elszámolás elfogadását követően, utófinanszírozásként, részben a Pályázó által kiválasztott Kivitelezőre történő engedményezéssel kerül folyósításra. A pályázat megvalósítása során előleg igényelhető.

Lakossági napelem pályázat 2021 feltételei

napelem pályázat

napelem pályázat

A pályázat neve: „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” A lakossági napelem pályázat 2021 feltételei az alábbiak.

Napelem pályázat 3 műszaki tartalom egyikére igényelhető

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése vagy
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel vagy
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

Napelemet nem lehet palatetőre szerelni. Sokan szeretnének részt venni az ingyenes napelem pályázatban. A napelemek, amikor felkerülnek a tetőre a palákat meg kell fúrni, és valószínűleg eltörnek. Nem kell sokat várni, beázik majd a napelemek alatt is, itt nem is lehet kijavítani, hiszen szakszerűen csak kívülről lehetséges a palát javítani. Az érintett tetőfelületet, tetősíkot, de minimum a napelemmel feddendő tetőfelületet feltétlenül szükséges vízzáró és nem sérülékeny héjazattal ellátni.

Pályázók köre: a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten. A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Pályázható maximális összegek

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek):

Munka megnevezésePályázható összeg
1 kWp napelem rendszer kivitelezési költsége520.700.-Ft
3 fázis bevezetése57.600.-Ft
villanyóra szabványosításának költsége172.800.-Ft
napelemes rendszer legmagasabb elszámolható költsége2.896.108.-Ft
energiatanúsítvány25.400.-Ft
műanyag nyílászárók82.600 .-Ft/m2
5 kW teljesítményű akkumulátoros tároló3.521.405.-Ft
fűtőpanelek kivitelezése565.323.-Ft
9 kW teljesítmény alatti levegő-víz hőszivattyú1.941.107.-Ft
9 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú2.667.000.-Ft

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez nem kapcsolódó, és / vagy a felhívás szerint nem elszámolható kiadások minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható összköltségének. A támogatási kérelemben és a vállalkozói szerződésekben elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra jóváhagyott elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő a felhíváson kívüli forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét.

Ki igényelheti a napelemes támogatást

Napelem pályázat 2021 magánszemélyeknek. Kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással   érintett   ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik. (Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő) és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen. További feltételek

Milyen épületekre igényelhető a napelemes pályázat?

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult. További feltételek és kivételek

Napelem pályázat beadási időpontok

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

1. ütem

 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.12.06. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2021.11.22. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.11.29. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 2021.12.06. 8:00 órától

a megnevezett megyékben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig

2. ütem

 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.03.01. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 2022.03.08. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2022.03.16. 8:00 órától
  Budapest és Pest megye 2022.03.22. 8:00 órától

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az ÉMI Nonprofit Kft., mint Lebonyolító szerv hivatalos honlapján (www.emi.hu), valamint a pályázatbenyújtó felületen (www.palyazat.gov.hu) hirdetményt tesz közzé a pályázati felhívás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

 

Napelem pályázat kivitelezők

A kivitelezői regisztráció még nem elérhető. A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Regisztrációs feltételek:

a) a vállalkozás rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel;

b) a vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen napelemes rendszer telepítése és/vagy fűtéskorszerűsítésen belül fűtőpanelek létesítése esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal;

c) a vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás; illetve

d) a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az a) pontban említett feltétel nem vonatkozik a kizárólag energiatároló kapacitást létesítő kivitelezőkre (indoka: a technológia magyarországi alacsony elterjedtsége) és az energiahatékonysági kötelezett szervezetekre (indoka: jogszabály erejénél fogva e szervezetek csak 2021-től jöhetnek létre).

Jelentkezés

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.

A nyilatkozatot:

 • az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie és pályázathoz csatolnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a palyazat.gov.hu oldalon érhető el; VAGY
 • minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia és pályázathoz csatolnia; VAGY
 • a rendszer által generált nyilatkozat kinyomtatásra, hagyományos kézírásos módon aláírásra, majd ezt követően postai úton kerül benyújtásra a Lebonyolító szerv címére:

ÉMI Nonprofit Kft.

2001 Szentendre, Postafiók: 180.

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót, illetve a „Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata” megjegyzést. A nyilatkozat postai úton történő benyújtásának végső határideje a pályázat benyújtástól számított 30 nap.

Fontos, hogy a nyilatkozat postai úton történő beküldése esetén is kötelező a kérelem elektronikus úton történő benyújtása, melyhez mellékelni szükséges az aláírt dokumentum beszkennelt változatát.

Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített, vagy papír alapon aláírt digitalizált nyilatkozatot. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

Fontos! A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az elektronikus aláírás és az Ügyfélkapun keresztüli azonosítás alkalmazásakor az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés, míg a rendszer által kiállított nyilatkozat postai úton történő eljuttatásakor a Lebonyolító szervhez történő beérkezés időpontja számít. A nyilatkozat papír alapon történő kiállítása esetén az eredeti példányban történő benyújtás hiányában a pályázat értékelése nem kezdődhet meg, így támogatásban nem részesülhet. Amennyiben az a pályázat benyújtását követő 30. napon belül a nyilatkozat nem kerül beérkezésre, abban az esetben a pályázat elutasításra kerül.

Forrás: https://napelem.palyazat.gov.hu/

Hozzászólások lezárva.