Napelem pályázat kivitelezői lista

Napelem pályázat kivitelezői lista

A támogatás csak a napelem pályázat kivitelezői lista alapján választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

SI Energy Kft. a napelem pályázat regisztrált kivitelezője, országos generálkivitelezés jelentkezés árajánlatkérés

Regisztrált kivitelezői lista: https://napelem.palyazat.gov.hu/regisztralt-kivitelezok?p=kivitelezok

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára. A kivitelezők Pályázati Felhívás szerinti részletes feladatait a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” Pályázati Felhívás tartalmazza.

Szavatosság és jótállás

A lakossági pályázaton nyertes személyekkel kötendő Vállalkozási szerződésben a beépített napelemes rendszer egészére legalább 10 éves, egyéb beépített rendszer esetén pedig legalább 2 éves szavatosságot és jótállást szükséges vállalni. A kivitelezői munka zárásaként a teljes műszaki dokumentáció átadandó a magánszemély részére az átadás-átvételi dokumentumokkal együttesen.

Napelem pályázat kivitelezői lista feltételek

Napelem pályázat kivitelezői lista

Napelem pályázat kivitelezői lista

Felhívás keretében azon szervezet nyújthat be regisztrációs kérelmet, amely egyidejűleg megfelel az alábbi jogosultsági feltételeknek:

a) A regisztrációra jelentkező jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság vagy egyéb gazdasági szervezet.

b) A regisztráló kivitelező által elkészített, a regisztrációhoz kapcsolódó nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.

c) A vállalkozás rendelkezik legalább 1 lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évvel.

d) A vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen:

 • 1) napelemes rendszer telepítése esetén:
  • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú VAGY
  • ME-V (építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) jogosultságú VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő megfelelő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel,
 • 2) fűtéskorszerűsítés esetén:
  • MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel, VAGY
  • MV-ÉG vagy MV-ÉG-R (építménygépészeti szakterület vagy építménygépészeti szakterület részszakterülete felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő klíma- és hőszivattyú berendezést szerelő képzést sikeresen elvégzett vagy F-gáz képesítéssel rendelkező szakemberrel,
 • 3) energetikai tanúsítás elvégzése esetén pedig TÉ (energetikai tanúsító) jogosultságú szakemberrel.

e) A vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás.

f) A vállalkozás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

g) A regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya benyújtása került, tartalma megfelelő.

h) Amennyiben a regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy más személyt bíz meg a pályázati rendszerben történő közreműködéssel, abban az esetben a kapcsolódó meghatalmazás benyújtása került, tartalma megfelelő.

Napelem pályázat regisztrált kivitelező – 2 műszaki megvalósítási csomag

A napelem pályázat felhívásra jelentkező magánszemélyek két műszaki megvalósítási csomag közül egyre nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezőkkel teljesíthetők. Jelen regisztrációs felhívás célja a regisztrált
kivitelezői lista összeállítása.
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése
a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás lefedését célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység.
2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése
és nyílászáró cseréje
a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony levegő-levegő, vagy levegővíz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését);
d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
e) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
f) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
g) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
h) a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése, műszaki vezetői nyilatkozatok megtétele.

Vállalkozási szerződések

A Vállalkozási szerződések hatálybalépésének feltétele, hogy a magánszemély támogatási kérelméről pozitív támogatói döntés szülessen, majd kiállításra kerüljön a Támogatói Okirat. A támogatásban részesülő magánszemély kötelessége a vállalkozót haladéktalanul értesíteni a
Támogatói Okirat kiállításáról és annak hatályba lépéséről, vagy a támogatási kérelme elutasításáról. A kiállított Támogatói Okiratban az érintett regisztrált kivitelező, vagy kivitelezők nevesítésre kerül(nek). A kivitelező vagy kivitelezők megváltoztatására tehát kizárólag a Támogatói Okirat módosításával van lehetőség. Amennyiben a választott, Vállalkozási szerződéssel rendelkező kivitelezővel a szerződés felbontásra kerül, ez csak kétoldalú nyilatkozattal tehető meg.

 

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.